Novosti Centra

web

Posjet udruge MIS iz Strahoninca

U ponedjeljak 21.3.2016. desetero djece iz udruge MIS posjetilo je Fakultet Organizacije i Informatike (FOI) u Varaždinu. U sklopu svog posjeta posjetili su i Centar za forenziku, biometriju i privatnost. Predstavili smo im uređaje poput: skenera šarenice oka, skenera za otisak prsta i dlana i sl. Uređaj najzanimljiviji učenicima bio je „leap motion“ uređaj koji skenira ruku te je projicira na računalu i omogućuje virtualno upravljanje računalom. Više o udruzi MIS i njihovom posjetu pročitajte na njihovoj web stranici.

web

Preuređenje Centra za forenziku, biometriju i privatnost

Dana 03.03. neformalnim druženjem Uprave Fakulteta organizacije i informatike kao i svih zaposlenika koji su sudjelovali u obnovi prostorija Centra za forenziku, biometriju i privatnost, pušten je u rad osvježeni prostor. Centar od danas raspolaže sa 5 radnih mjesta, suvremenom opremom za rad na istraživanju biometrijskih karakteristika kao i za rad na području forenzike računala i privatnosti, suvremenom multimedijalnom opremom kao i prostorom za održavanje edukacija.
Članovi Centra zahvaljuju se svima koji su uložili svoje napore da pomognu u realizaciji.

web

Poziv studentima na stručnu praksu

Pozivamo studente diplomskih i stručnih studija da se kroz stručnu praksu uključe u rad Centra za forenziku, biometriju i privatnost. Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom i stručnom studiju Fakulteta organizacije i informatike. Stručna praksa provodi se u IV semestru diplomskog studija u trajanju od 160 sati te se vrednuje s 6 ECTS bodova i u V. semestru stručnog studija u trajanju od 120 sati te se vrednuje s 4 ECTS boda. Studenti diplomskog i stručnog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu diplomskog/završnog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.
Više informacija na sljedećem linku .

web

Novi web Centra za forenziku, biometriju i privatnost

Dobrodošli na nove web stranice Centra za forenziku biometriju i privatnost! Web stranice imaju nov dizajn i strukturu te su prilagođene pregledu na uređajima različitih rezolucija. Organizirane su da omoguće lakše, brže i zabavnije pretraživanje sadržaja. Web stranica Centra prvenstveno je namijenjene istraživačima, potencijalnim partnerima Centra i svima zainteresiranim za forenziku, biometriju i privatnost, na način da pruže informacije o Centru, istraživanjima Centra, kolegijima te o mogućnosti stručne prakse.