Biometrijske baze

Centar za forenziku, biometriju i privatnost prikuplja i vlastite biometrijske baze koje koristimo u istraživanjima. Ukoliko želite sudjelovati u prikupljanju biometrijskih karakteristika molimo Vas da nas kontaktirate.

Svi sudionici istraživanja dobivaju na uvid Politiku zaštite osobnih podataka i potpisuju Suglasnost kojom se slažu da se njihovi podaci koriste u svrhu istraživanja.

AgeCFBP

AgeCFBP biometrijska baza sadrži 1655 slika lica, 287 osoba tokom odrastanja i starenja. Slike su prikupljane tokom dvije godine, a dobivene su skeniranjem analognih fotografija i prikupljanjem digitalnih fotografija. Svaka osoba dala je minimalno četiri svoje fotografije tokom odrastanja i starenja.

FaceCFBP

FaceCFBP je baza slika lica. Kod prikupljanja slike lica bilo je potrebno prikupiti pet fotografija lica osobe. Fotografija lica od naprijed, iz lijevog profila, iz desnog profila, iz lijevog poluprofila te iz desnog poluprofila. Baza je u izradi.

EarCFBP

EarCFBP je baza slika uha. Kod prikupljanja slike uha bilo je potrebno fotografirati oba uha osobe. Za svako uho bilo je potrebno prikupiti po pet fotografija (direktna slika uha, otklon u lijevo za 20-ak stupnjeva, otklon u lijevo za 40-ak stupnjeva, otklon u desno za 20-ak stupnjeva, otklon u desno za 40-ak stupnjeva). Baza je u izradi.

SignatureCFBP

Signature CFBP je baza potpisa. Prikuplja se statički potpis osobe. Baza je u izradi.

PalmCFBP

PalmCFBP je baza otisaka dlana. Kod prikupljanja slike dlana bilo je potrebno prikupiti oba dlana osobe. Dlan je moguće prikupiti fotografiranjem dlana, skeniranjem dlana ili otiskom dlana tintom na papiru. Baza je u izradi.

VoiceCFBP

VoiceCFBP je baza glasa. Osoba čiji glas se prikuplja trebala je odabrati tekst i pročitati navedeni tekst. Minimalno trajanje čitanja je 15 minuta. Tekst je morao biti različit i točno pročitan. Glas je moguće snimiti mobitelom ili na računalu. Baza je trenutno u izradi.