Mogućnost odrađivanja stručne prakse u Centru

Stručna praksa

Pozivamo studente diplomskih i stručnih studija Fakultetu organizacije i informatike da se kroz stručnu praksu uključe u rad Centra za forenziku, biometriju i privatnost.
Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom i stručnom studiju Fakulteta organizacije i informatike. Stručna praksa provodi se u IV semestru diplomskog studija u trajanju od 160 sati te se vrednuje s 6 ECTS bodova i u V. semestru stručnog studija u trajanju od 120 sati te se vrednuje s 4 ECTS boda. Studenti diplomskog i stručnog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu diplomskog/završnog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.
Više informacija na sljedećem linku .

Centar za forenziku, biometriju i privatnost predstavlja ustrojbenu jedinicu Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu. Osnovan je s ciljem kontinuiranog planiranja razvoja i pružanja infrastrukture za istraživanja iz područja biometrije, privatnosti i forenzike računala. Infrastruktura Centra za biometriju obuhvaća uredski prostor, računala i uređaje za biometriju. Korisnici Centra su sve osobe zainteresirane za biometriju, privatnost, sigurnost i forenziku računala te kompanije i organizacije koje se bave implementacijom, primjenom i razvojem biometrijskih proizvoda i usluga, kao i privatnošću i računalnom forenzikom. Korisnici su i ostale istraživačke institucije. Centar drži seminare, radionice, edukacije i treninge iz biometrije, privatnosti i računalne forenzike.