Centar surađuje s industrijom i znanstvenim institucijama

Partneri

AKD

AKD je tvrtka specijalizirana za proizvodnju dokumenata, pametnih kartica, visokozaštićenog tiska te implementaciju pratećih i cjelovitih IT rješenja. Proizvodi niz proizvoda okupljenih u tri osnovna branda: AKD dokumenti, AKD kartice i e-rješenja te AKD zaštićeni tisak. Ispreplićući know-how temeljen na dugogodišnjoj tradiciji, izniman napor uložen u implementiranje suvremenih tehnologija te poticanje stalnog razvoja profesionalnih, društvenih i ljudskih osobina svojih zaposlenika, AKD svoje poslovanje pokreće prema ciljano utvrđenim smjernicama budućeg razvoja. AKD se smatra tehnološki dobro opremljenom tvrtkom koja promišljenom organizacijom i primjenom najsuvremenijih radnih procesa, usklađenih prema međunarodnim propisima, smjernicama i regulativama, proizvodi i svojim kupcima isporučuje elektroničke dokumente građana poput biometrijske putovnice, vize, osobne iskaznice, vozačke dozvole, dozvole boravka, pogranične propusnice, vojne iskaznice te prateća IT rješenja.

Azop

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Djelatnost Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi sa zaštitom osobnih podataka. Agencija u okviru javnih ovlasti: nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka te vodi Središnji registar zbirki osobnih podataka.

cellebrite

Cellebrite je globalna tvrtka poznata po svojim otkrićima u mobilnoj tehnologiji podataka, pružajući cjelovita rješenja za upravljanje mobilnim životnim ciklusom i mobilnu forenziku.Napredna rješenja tvrtke za mobilno životni ciklus, nude jedinstven prijenos sadržaja s telefona na telefon, backup i vraćanje podataka, dijagnosticiranje i izbjegavanje popravaka. Osim toga, Cellebrite nudi praćenje upravljanja u maloprodaji, statistike i analize prodajnih aktivnosti. U odjelu forenzike, Cellebrite-ov UFED (Universal Forensic Extraction Device), high-end mobilno forenzičko rješenje, ekstrahira, dekodira i analizira podatke iz pametnih telefona, tableta i prijenosnih GPS uređaja za uporabu u policiji. Cellebrite također podržava ekstrakciju i analizu telefona kineskih proizvođača.

eab

Europska udruga za biometriju (EAB) je neprofitna organizacija koja potiče pravilno i korisno korištenje biometrije u Europi, uzimajući u obzir interese europskih građana, industrije, akademske zajednice i vlade. EAB je glavna europska platforma za biometriju. Aktivnosti EAB-a su u sljedećim područjima interesa: komunikacija i izgradnja zajednice, obuka i obrazovanje te istraživanje i razvoj programa. EAB angažira sudionike iz svih europskih zemalja, uključujući Europsku komisiju i Europski parlament, uspostavljajući pan europske mreže nacionalnih kontaktnih točaka i platformi i pružajući program koji apelira zajedničkim potrebama. EAB želi doprinijeti razvoju tehnologija i usluga koje osiguravaju sigurnost, interoperabilnost i zaštitu ljudskih prava, uključujući i pravo na privatnost.

fon

Fakultet organizacionih nauka Sveučilišta u Beogradu (FON) otvoren je 4. studenog 1971. FON je danas vodeći fakultet u području menadžmenta i informacijskih sustava u Republici Srbiji, i broji preko 12000 diplomiranih studenata, 3000 sa diplomom magistra, preko 600 specijalizanata, 600 magistara i više od 300 doktoranada. FON je uspješan organizator više međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i stručnih skupova, koji su imali značajan broj sudionika i odjek u znanstvenoj i stručnoj javnosti. FON ima razvijenu suradnju s vodećim tvrtkama iz Srbije i time studenti dobijaju mogućnost da već tokom studija unaprijede znanje i informiranost o poslovnim sustavima.

alfatec

Tvrtka ALFATEC Group osnovana je krajem osamdesetih godina, s prvim mogućnostima organiziranja privatnih poduzeća u Hrvatskoj. Kontinuiranim ulaganjem u djelatnike i primjenom najmodernijih svjetskih tehnologija prepoznati su kao pouzdan partner od strane tržišta kako u Hrvatskoj tako i u regiji. U prilog tome ide i nedavno uručeno priznanje (‘Tvrtka Gazela’) za trogodišnji uzastopni rast prihoda za više od 35% koje uručuje novinarska kuća Business.hr. Njihov tim čini 55 stručnjaka visokog stupnja naobrazbe i velikog iskustva u izgradnji informacijsko-komunikacijskih sustava i to im daje najveću snagu za daljnji razvoj i ekspanziju. Od osnutka, fokusirali su se na rješenja i sustave za upravljanje podacima u čemu im uvelike pomaže tehnologija renomiranih svjetskih proizvođača.

fvv

Počeci Fakulteta za kriminalistiku i sigurnost bili su 1973. godine kada je Visoka škola za javnu upravu u Ljubljani osnovala odjel za izvršavanje studijskih programa u unutarnjim poslovima. Krajem 2006. Fakultet je promijenio naziv u Fakultet za kriminalistiku i sigurnost. Rad Fakulteta podijeljen je u tri segmenta: obrazovanje, istraživanje i administraciju.

fis

Fakultet za studij informatike je prvi javni fakultet neovisan o bilo kojem slovenskom sveučilištu, a u isto vrijeme to je i prvi fakultet u Novom Mestu. Fakultet je osnovan 24. lipnja 2008. godine, a studijski programi počeli su se održavati u akademskoj godini 2008/09, kada su upisana 122 studenta. Velika pažnja je posvećena zapošljavaju predavača i istraživača, koji ne samo da imaju doktorat znanosti u području koje predaju, nego su također stekli iskustvo u projektima Europske unije i gospodarstva te su spremni unaprijediti svoje znanje u određenoj struci. Fakultet za studij informatike je akademska institucija, koja sintetizira znanje društvenih znanosti, IT i računalne vještine. Postavlja temelje i širi horizonte suvremenog društva, kojim doprinosi kroz obrazovanje, obuku i istraživanja na najvišoj razini.