Upoznajte članove Centra

Centar za forenziku, biometriju i privatnost je ustrojbena jedinica Fakulteta organizacije i informatike. Bavi se istraživanjem, komercijalnom djelatnošću i edukacijom iz područja forenzike, biometrije i privatnosti

Istraživači

Prof.dr.sc. Miroslav Bača Voditelj

Prof.dr.sc. Miroslav Bača je redoviti profesor na Fakultetu organizacije i informatike te voditelj Centra za forenziku, biometriju i privatnost. Njegova područja interesa su računalna forenzika i biometrija, privatnost i zaštita podataka, e-vlada i informacijsko ratovanje.

Izv.prof.dr.sc. Markus Schatten

Izv.prof.dr.sc. Markus Schatten je docent na Fakultetu organizacije i informatike. Njegova područja interesa su višeagentni sustavi, internet stvari, semantički web i umjetna inteligencija.

Doc.dr.sc. Petra Grd

Doc.dr.sc. Petra Grd je docentica na Fakultetu organizacije i informatike. Njena područja interesa su biometrija lica, starenje lica, forenzika i procesiranje slika.

Bogdan Okreša Đurić, mag.inf.

Bogdan Okreša Đurić, mag.inf. je stručni suradnik na Fakultetu organizacije i informatike. Njegova područja interesa su upravljanje projektima, poslovna pravila, ontologije i baze znanja.

Dr.sc. Igor Tomičić

Dr.sc. Igor Tomičić je poslijedoktorand na Fakultetu organizacije i informatike. Njegova područja interesa su modeliranje podataka i procesa, NLP, Linux, upravljanje obrazovanjem.

Suradnici

Doc.dr.sc. Igor Bernik

Doc.dr.sc. Jasmin Ćosić

Viš.pred.mag. Andrej Dobrovoljc

Dr.sc. Zoran Ćosić

Dr.sc. Mario Karlovčec

Željan Alduk, mag.inf.

Tomislav Fotak, mag.inf.

Dario Grd, mag.inf.

Marinela Schatten, mag.inf.